Biolampy. Léčba světlem. Biolampa SYNTON Light.
Light therapy. Laser therapy. Deprese.
Simulátor slunečního světla. Biotronové lampy.

obsah01-heavens.jpg

Síla a význam světla.
Světlo, které léčí a posiluje.

Sluneční i umělé světlo (polychromatické) , to je světlo o mnoha vlnových délkách) má mnohostranný vliv na život a zdraví.

Lidské zdraví ovlivňuje na mnoha úrovních, které si lidé často přímo neuvědomují ( biorytmy , střídání světla ovlivňuje tvorbu hormonů v mezimozku, a v kůře nadledvin).

Avšak sluneční světlo, podobně jako jiné umělé světelné polychromatické zdroje obsahují řadu vedlejších paprsků s nepříznivými účinky ( některé složy IR a UV záření) .

obsah01-blue-clavic-radka.jpg

Léčebné světlo biolampy
s monochromatickým světlem ,
tj. s paprsky přesně definované vlnové délky, má schopnost cíleného průniku, specifického účinku.

Působí na molekulární uspořádání membrán, na buněčný metabolismus,
významně urychluje regenerační a hojivé procesy,
snižuje míru bolesti a potlačuje zánětlivé pochody ve tkáních.

Monochromatické biolampy podle hodnoty vlnové délky působí na různé tkáně. Cíleně, bez nežádoucích účinků, bezbolestně.

ikona01-stehno.jpg

Biolampa Synton Light.
Léčba monochromatickým světlem. Light therapy.

obsah05-synton.jpg

Nová generace biostimulační lampy, využívající léčebné metody - Light colour therapy ( Farblicht therapie). Předchozí varianty biolampy Fitness resp. Wellness Light se již nevyrábí.

Synton Light má 111 monochromatických LED diod,
v 5 barvách.

Synton Light vytváří
čisté, exaktní, monochromatické léčivé PAPRSKY ,
škodlivé složky (především z oblasti UV a IR) jsou odfiltrovány.

Můžete modifikovat účinek barev pomocí
8 pulsních frekvencí,
8 kolísavých bio-frekvencí,

Délku působení lze nastavit pomocí timeru v délce 1- 30 min.

Cena Synton Light je 13 800  Kč. Cena je i včetně adaptéru.
Objednávka po internetu je oceněna prémii - dostáváte bylinný olej 110 Lloyd.

obsah03- synton-Mich-collar.jpg

Synton Light uplatníte při domácí péči, stejně tak dobře v profesionálních studiích, ordinacích, regeneračních centrech.

Naše společnost Aurea medica poskytuje zákazníkům podrobný návod, a také možnost lékařských konzultací.

Zde najdete některé
hlavní INDIKACE a UPLATNĚNÍ .

Světelné paprsky, vytvářené přístrojem, mají vysokou kvalitu. Podporují fyziologické enzymatické pochody, prostupují hluboko do tkání, chrání tělo zvyšováním vnitřní tělesné odolnosti.

Každá barva má exaktní vlnovou délku a tím i energii,
je přesná, nevytváří žádné vedlejší reakce, působí jako biokatalyzátor na biochemický děj v buňkách.

Biolampa působí také centrálně. Fotoreceptory lidského těla (na kůži i na sítnici oka) převádí paprsky na elektrické impulsy, šířící se rychlostí 360km/sec k mozku. Část směřuje do mezimozku, k hypothalamu, tam zprostředkovává vliv na řídící centra endokrinní (žlázy s vnitřní sekrecí - hormonální) - pomáhá regulovat metabolismus a vitální funkce.

ikona03-zada.jpg

Škodlivé složky záření, především z oblasti UV paprsků typu C (pod 280 nm) a IR typu B a C jsou zcela eliminovány. Toto je největší výhoda tzv. čistého světla ve srovnání s lampami typu světla kontinuálního (především žlutého).

Léčivé paprsky u každé barvy mohou být nejen stálé ( v trvalém modu), ale je možnost i několika frekvencí pulsující světla a rovněž i tzv. světlo sinusové ( bio frekvence), což je kolísavé světlo sinusového typu.

obsah10-light-krist-sternum.jpg

Sinusový typ paprsků je pro lidské buňky fylogeneticky nejstarší a velmi účinný. Frekvence pulsujícího a sinusového světla lze nastavit ( dle typu lampy má 5 až 8 úrovní).

Čisté , léčivé paprsky jsou:

 • monochromatické (jedné vlnové délky - speciální diody)
 • nekoherentní (fázově rozptýlený svazek)
 • nežádoucí paprsky jsou přísně odfiltrovány
 • vysoká účinnost v kombinaci s tradiční léčbou
 • pohodlná aplikace ve zdravotnických zařízeních, i v domácí péči
 • je to neinvazívní metoda, nepůsobí žádné tepelné účinky na kůži

Biolampy jsou vyrobeny a chráněny patentem ve Švýcarsku.
Mají 20- letou tradici, vlastní prestižní atesty typu "EU - Konformitätserklärung - serien 990409-1", rovněž i TUF, CE.
Účinky jsou klinicky dlouhodobě sledovány, především na klinikách v Německu, Švýcarsku, v USA, Velké Británii, v Izraeli.

Wellness Light a Fitness Light

obsah04-wellness.jpg
obsah03-fitness.jpg

V současné době tyto biolampy nejsou , výrobce už tyto výrobky nevyrábí.

Doporučený způsob použití

Vhodná je aplikace 1-2x denně, v průběhu léčby držíme biolampu asi 5 - 10 cm nad povrchem kůže , paprsky působíme přímo na kůži.
Kůži je třeba dobře umýt a odmastit (zabrání se ztrátám fotoenergie).

obsah07-celo-rozmaz.jpg

Doporučení doba aplikace je v průměru asi 10 minut (dle indikací a individuální vnímavosti), nejlépe 5 min kontinuálně a pak 5 min pulzující světlo.

Je doporučováno aplikovat přístroj v klidné, tiché a příjemné atmosféře, v pohodlné pozici (sedící či ležící) , v tmavé místnosti, je vhodné vyloučit působení jiných světelných zdrojů.

Biolampu SYNTON Light můžete používat buď tak, že držíte sami přístroj v ruce
nebo si můžete pro tento účel přikoupit speciální ohebný držák (950 Kč).

obsah06-fexibile-holder-alois.jpg

Délka světelného působení je kontrolována uvnitř zabudovaným časovým spínačem, který přeruší po 15 minutách nepřetržité světelné působení .

U varianty Synton Light si dobu aplikace pomocí timeru můžete zvolit (od 1 do 30 minut). Synton Light bývá používáno jak pro profesionální , tak soukromé účely.

Délka trvání léčby

závisí na typu a stadiu onemocnění a individuální vnímavost k fototerapii. Orientačně lze říci, že by měl léčebný cyklus trvat asi 5 až 20 dnů. Někdy se příznivý efekt objeví již po prvním osvitu.

Velmi vhodné je cyklus po asi 3 týdnech opakovat.
Preventivní cyklus využívající vlivu na vzdálené funkce (nejen na aplikované místo na kůži) je vhodné opakovat cca po 1 měsíci.

Jakým způsobem působí léčivé světelné paprsky ?

Buňky lidského těla potřebují palivo : ve formě potravy, živin a kyslíku O2, a rovněž také určité jiskry ve formě světla, jako katalyzátor, který spouští metabolismus. Tělo je tedy jako fotobuňka, stimulovaná a regulovaná světlem. Fotoreceptory lidského těla (na kůži i na sítnici oka) převádí paprsky na elektrické impulsy, šířící se rychlostí 360km/sec k mozku. Část směřuje do mezimozku, k hypothalamu , tam zprostředkovává vliv na řídící centra endokrinní (žlázy s vnitřní sekrecí - hormonální) - pomáhá regulovat metabolismus a vitální funkce.

obsah06-bricho-rozmaz.jpg

Léčba čistým světlem je důsledkem vývoje LASER-therapie a vytváří novou dimenzi v mnoha oborech - PREVENCE A PÉČE O ZDRAVÍ, KOSMETIKA, dermatologie, přírodní medicína, revmatologie, endokrinologie.

Účinky biolampy monochromatické typu Fitness nebo Wellness Light jsou založeny na poznání, že čisté barevné paprsky mají BIOSTIMULAČNÍ EFEKT na buňky obdobně jako LASER. V protikladu s LASERem vysílá monochromatické světlo a má významně nižší energii (není tak výrazně zesíleno, nemá destrukční účinky).

MONOCHROMATICKÉ SVĚTLO účinkuje na biomembrány, mění uspořádání lipoproteinů, umožňuje jejich lepší propustnost a regeneraci , zlepšuje vnitřní buněčné dýchání aj., tím jsou buňky výkonější a produkují účinněji energii v mitochodriích) a vedle energie i molekuly vody (jako přirozené metabolity) - tím podporují přirozenou vlhkost kůže.

Posíleny jsou především BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU, kožní a vazivové buňky. Dochází k lepšímu a zdravějšímu vývoji buněk, k častějším mitózám (běžné, správné dělení buněk) s mnohem menším množstvím odpadních látek a radikálů (superoxidy). Je zvýšená aktivita fibroblastů a makrofágů (vazivové buňky) - rychlejší hojení ran a jizev, lépe probíhají reparační procesy u zánětů.

Kdy se mohou vyskytnout neočekávaní reakce ?

obsah10-Zita-ling- red-arm.jpg

V prvních dnech může nastat zhoršení potíží - tento jev nelze považovat za špatnou známku, ale ukazuje, že u tohoto člověka jsou energetické potenciály opět k dispozici, aby uvedly dlouho nefungující regulační mechanismy do činnosti.

Prvotní zhoršení většinou odezní po 2 dnech, v případě znečištění pokožky (intenzivnější činností mazových a potních žláz, odloupanými epiteliemi...) po 3 dnech.
Přetrvává-li zhoršení déle, značí to, že Váš organismus odpovídá nejprve pomocí nevyrovnaných vln s pozdějším zklidněním. Dejte Vašemu organismu více času na zpracování (pauza 1-2 dny) a poté pokračujte.

Léčba barevným světlem má významnou úlohu v pojetí tzv. celostní medicíny , vnímající tělesné energetické i chorobné procesy jako celek. Je-li člověk energeticky v rovnováze, bude snáze odolávat chřipkovým vlnám, nachlazením, stressovým situacím, jeho nespecifický i specifický imunitní systém bude pracovat významně efektivněji.

Léčba barevným světlem zvyšuje duševní i tělesný potenciál , umožňuje při zátěži, aby obranný systém jako celek přemístil zátěž na lépe fungující obranné funkce.

Ovládání přístroje

Před použitím nejprve zasuňte konektor adaptéru do přístroje a poté zástrčku adaptéru do zásuvky el. sítě 220-230V.

Volba barev:
jemným prvním zmačknutím tlačítka volené barvy - KONTINUÁLNÍ (stálé) světlo (se stálou intenzitou).

obsah-synton-funkce.jpg

Zmáčknete-li stejné tlačítko podruhé - barevné světlo začne produkovat PULSACI - přerušované světlo (v tomto modu po zmáčknutí tlačítka FREKVENCE ,
můžete navolit 7 rozličných frekvencí pulzace).

Při třetím zmáčknutí tlačítka - barevné světlo přechází z pulsace do tzv. BIO modu (v BIO modu po zmáčknutí tlačítka FREKVENCE,
můžete navolit 6 rozličných frekvencí BIO modu). BIO modus je obzvláště vhodný pro lokální léčbu.

Stisknete-li tlačítko FREKVENCE po delší dobu, přístroj vypne (z jakékoliv funkce).

Kombinace barev - společné působení různých barev zároveň - jemně zmáčkněte tlačítka požadovaných barev, obdobně lze zvolit pulzační i bio modus.

Léčebné použití (indikační škála)

jsou vytvořeny na základě reálných dlouhodobých léčebných zkušeností. Výsledný léčivý efekt může být u různých lidí přiměřeně odlišný, závisí na individuální vnímavosti k fototherapii.

Jaké mají účinky jednotlivé barvy ?

ČERVENÁ BARVA 660 nm

Podporuje všeobecně epitelizaci, obtížně se hojící rány a defekty, keloidní a poúrazové jizvy,
diabetické kožní defekty, pooperační jizvy, bércové vředy, dekubity, afty,

atopické ekzémy, stavy po pásovém oparu, herpes labialis, lupénka,
regenerační účinky v kosmetice, potíže s prokrvováním.

ORANŽOVÁ BARVA 620 nm

Barva dodává energii, zahřívá , povzbuzuje u vyčerpání, tlumí křeče, podporuje krevní oběh.

Podpora metabolismu. Při nechutenství. U endokrinních potíží.
Kosmetické defekty, strie, celulitis. Klimakterium, návaly. Tlumí bolesti hlavy
Zpomalená peristaltika, zácpa.

ŽLUTÁ BARVA 590 nm

Barva očisty organismu, podporuje proudění lymfy, působí příznivě na klouby, posiluje psychickou odolnost,
pomáhá udržovat vegetativní rovnováhu. Dobře také působí na klouby, na arthrosu.
jaterní a ledvinové funkční poruchy, imunitní deficit, asthma, diabetes, únavnost, suchá kůže, vyčerpání, snížená motilita střev.

ZELENÁ BARVA 565 nm

Zelená barva rovnováhy organismu, přírody, uvolnění,
posiluje psychickou odolnost, blokuje autoimunitní procesy.

Hypertenze, nespavost, meteosenzitivita, u spasmů,
u psychosomatických onemocnění, alergie na seno, dermatitis.

MODRÁ BARVA 470 nm

Barva ochlazení, odpočinku, klidu, sedace.
Uklidňuje rušivé procesy, ochlazuje, sbírá energii.

Vředová nemoc, poranění, alergie,
revmatické záněty v bouřlivé fázi, horečka, bronchitis, plísně.

Smíšená terapie barev

Snadnou volbou 2 či více barev je možné vytvořit přiměřenou kombinaci barev, např. fialovou nebo tyrkysovou.
Kombinaci získáme snadno jemně zmáčkneme tlačítka požadovaných barev, obdobně lze zvolit pulzační i bio modus

obsah-blue-470nm-zita-abdomen.jpg

TYRKYSOVÁ BARVA (barva DEMARKACE A OCHRANY) ,
působí proti iritaci , podráždění, pomáhá vytvářet imunitní systém, u bronchitis, pneumonie,
snížení imunity, časté chřipkovité onemocnění, virosy,komplikované hojení, alergie.

FIALOVÁ BARVA (barva MAGIE A INSPIRACE) ,
barva umění a metafyziky.
Vhodná pro relaxaci při intelektuální práci.
Při nepozornosti, neklidu, potížích s koncentrací. Psychické problémy, panika, strach.

KOMBINACE S PŘEVAHOU ČERVENÉ A ŽLUTÉ BARVY.
Keloidní a poúrazové jizvy, obtížně se hojící rány a defekty, diabetické kožní defekty, pooperační jizvy, bércové vředy, lupénka, atopické ekzémy, stavy po pásovém oparu, herpes labialis, dekubity, afty, regenerační účinky v kosmetice, potíže s prokrvováním

KOMBINACE ČERVENÉ A ORANŽOVÉ BARVY.
Bolesti hlavy, zimní deprese, vyčerpání, nachlazení, cellulitida, padání vlasů. Tato kombinace je nevhodná používat: u psychických poruch typu vnímání skutečnosti, u egoistických tendencí.

ikona02-sun.jpg

Kontraindikace:
Nedívejte se přímo do zdroje barevného světla otevřenými očima, není vhodné ozařování očí z bezprostřední blízkosti (při aplikaci v oblasti obličeje je nutné použít tmavé ochranné brýle nebo oči jinak zastínit) , ozařování kůže břicha v těhotenství, přímé ozáření štítné žlázy.
Přístroj by neměl být používán osobami , které trpí epilepsií, duševními poruchami typu fotofobie.

Správná aplikace SVĚTELNÉ LÉČBY s bylinnými přípravky

Bylinné oleje či bylinné balzámy je třeba aplikovat vždy až po osvitu. Je třeba používat přípravky po zralé úvaze. Velmi dobré zkušenosti jsou s aplikací Krému se solí z Mrtvého moře, především po aplikaci červeného a žlutého světla.

obsah11-mesicek.jpg

Dalšími vhodnými krémy jsou i Arnika nebo Měsíčková mast. Po léčbě modrým světlem se doporučuje Frische gel.

U kombinovaných světel, u oranžového svtěla je vhodné potírání bylinným olejem Lloyd 110 . V případě nejasností neváhejte se dotázat ( e-mailem, telefonicky) do našeho ústředí. Rádi sdělíme naše zkušenosti.

Léčebné použití (indikační škála)

jsou vytvořeny na základě reálných dlouhodobých léčebných zkušeností. Výsledný léčivý efekt může být u různých lidí přiměřeně odlišný, závisí na individuální vnímavosti k fototherapii.

ČERVENÁ BARVA 660 nm

obsah-660nm-hel-synton-kol.jpg

Podporuje všeobecně epitelizaci, obtížně se hojící rány a defekty, keloidní a poúrazové jizvy,
diabetické kožní defekty, pooperační jizvy, bércové vředy, dekubity, afty,
lupénka, atopické ekzémy, stavy po pásovém oparu, herpes labialis,
regenerační účinky v kosmetice, potíže s prokrvováním.
aktivizuje vnitřní energii.

Podporuje všeobecně epitelizaci, hojící procesy, aktivizuje vnitřní energii.

Vhodné indikace:
keloidní a poúrazové jizvy, obtížně se hojící rány a defekty, diabetické kožní defekty, pooperační jizvy, bércové vředy, lupénka, atopické ekzémy, stavy po pásovém oparu, herpes labialis, dekubity, afty, regenerační účinky v kosmetice, potíže s prokrvováním.

obsah10-red-kris-barbo-kol.jpg

Bolesti hlavy

Vhodná ČERVENÁ A ORANŽOVÁ BARVA .

Nejlépe použít v ležící poloze v tiché a klidné místnosti, přímý osvit čela, je třeba zakrývat oči.

Vhodná doba použití je 15 minut, nejprve stálé světlo, po 7 minutách pulzaci či bio.
Je možno použít i více způsobů aplikace. Řada osob reaguje individuálně.

Jizvy (obtížně se hojící rány a defekty)

Keloidní a poúrazové jizvy), diabetické kožní defekty, pooperační jizvy, bércové vředy,
ČERVENÁ A ORANŽOVÁ BARVA - použít pulzaci , osvit postižené oblasti po dobu 15 minut. Doba léčby v průměru 2 měsíce.

obsah10-red-forhead-barbo.jpg

Zimní deprese

ČERVENÁ A ORANŽOVÁ BARVA - použít pulzaci , osvit obličeje po dobu 10 minut. Je nezbytné chránit oči během léčby - je nutné použít tmavé ochranné brýle nebo oči jinak zastínit, zároveň mít oči zavřené.

Nízký krevní tlak, hypotenze, oběhové potíže

ČERVENÁ BARVA - stálé světlo, osvit oblasti čela a očí po dobu 10 minut každé ráno. Je nezbytné chránit oči .

Vyčerpání

ČERVENÁ A ORANŽOVÁ BARVA - stálé světlo , osvit oblasti čela a očí po dobu 15 minut každé ráno a večer. Je nezbytné chránit oči během léčby a zároveň mít oči zavřené.

Nachlazení, rýma

Vhodná ČERVENÁ A ORANŽOVÁ BARVA . Nejlépe použít stálé světlo , osvit oblasti čela a nosních dutin po dobu 10 minut - doporučuje se tato léčebná kůra 3-4 x denně, je nezbytné chránit oči během léčby.

obsah-red-creasts-hel-violet.jpg

Kosmetické úpravy, strie.

ČERVENÁ A ORANŽOVÁ BARVA.
Nejlépe použít bio frekvenci , 2 až 3x denně osvit postižené oblasti ze vzdálenosti asi 5 cm od kůže po dobu 10 minut.

Cellulitida

ČERVENÁ A ORANŽOVÁ BARVA.
Nejlépe použít pulzaci , 1 až 2x denně osvit postižené oblasti ze vzdálenosti asi 5 cm od kůže po dobu 15 minut.

Padání vlasů

ČERVENÁ A ORANŽOVÁ BARVA . Nejlépe použít pulzaci , osvit postižené vlasové oblasti po dobu 15 minut. Doba léčby minimálně 2 měsíce.

Akne, trudovitost pleti

ČERVENÁ BARVA . Nejlépe použít pulzaci , 4x denně osvit postižené oblasti po dobu 10 minut.

MODRÁ BARVA 470 nm

Barva odpočinku, klidu, ochlazení, sedace.
Uklidňuje rušivé procesy, ochlazuje, sbírá energii.
Vředová nemoc, poranění, alergie, revmatické záněty v bouřlivé fázi, horečka, bronchitis, plísně.

obsah01-green-throught-zit.jpg

Horečka

MODRÁ BARVA - stálé světlo , osvit oblasti čela a očí po dobu 10 minut vícekrát denně.
Je vhodné použití večer, před spaním po dobu 15 minut. Ochrana očí nutná.

Samozřejmě je nutné zároveň hledat příčinu horečky, léčit příčinu, používat zároveň i konvenční metody, symptomatickou (příznakovou) léčbu - fyzikální (obklady, šetrné ochlazování..).

Léčba modrým světlem (svým vlivem na termoregulační centrum ) má však často příznivý vliv i když jiné metody selhávají nebo jsou málo účinné.

obsah-Julija-blue-Synton-2024.jpg

Revmatismus

MODRÁ BARVA - BIO MODUS , osvit bolestivé oblasti vícekrát denně po dobu 15 minut.

Popáleniny, opařeniny

MODRÁ BARVA - stálé světlo , osvit postižené oblasti po dobu 15 minut vícekrát denně (až 10x). Po zhojení je třeba navázat červeným světlem.

Kožní poranění

Vhodná MODRÁ BARVA - stálé světlo, 4x denně osvit postižené oblasti po dobu 10 minut.

obsah-light-krist-stehno.jpg

Akutní záněty, zánětlivě postižené oblast, bolestivá místa

MODRÁ BARVA - stálé světlo, osvit zanícené či bolestivé oblasti vícekrát denně po dobu 15 minut.

Bolesti kolen, kyčlí po námaze.

MODRÁ BARVA - pulzační světlo, osvit postižené oblasti vícekrát denně po dobu 15 minut.

Varikosita, křečové žíly, žilní nedostatečnost, vředy, kožní defekty

Většinou ČERVENÁ BARVA - pokud se jedná hlavně o projevy s horším hojení, epitelizací.
Nejlépe použít stálé světlo , 1 až 2x denně osvit postižené oblasti ze vzdálenosti asi 5 cm od kůže po dobu 15 minut.

Pokud se jedná o zánětlivě změněné křečové žíly, tak MODRÁ BARVA, samozřejmě při zachování správné léčby protizánětlivými léky a prevenci trombembolické nemoci.

Péče o křečové žíly, o lýtka, onohy, by měla být trvalá, komplexní, při respektu k prevenci trombembolické nemoci. Používat můžete řadu balzámů, krémů, léčebných tonik. Podrobně v kapitole Péče o chodidla.

FIALOVÁ BARVA (barva umění a metafyziky)

Vhodná pro relaxaci při intelektuální práci.
Při nepozornosti, neklidu, potížích s koncentrací. Psychické problémy, panika, strach.

Psychické problémy, panika, strach.

FIALOVÁ BARVA - stálé světlo, osvit oblasti čela a očí vícekrát denně po dobu 10 minut. Ochrana očí nutná.

Relaxace po duševní práci. Mentální klid.

FIALOVÁ BARVA - stálé světlo, osvit oblasti čela a očí vícekrát denně po dobu 15 minut. Ochrana očí nutná.

TYRKYSOVÁ BARVA (barva DEMARKACE A OCHRANY)

obsah-julija-tyrkys-belly.jpg

působí proti iritaci , podráždění, pomáhá vytvářet imunitní systém,
snížení imunity, časté virosy, komplikované hojení, alergie.

Bronchitis, pneumonie, zápal plic

TYRKYSOVÁ BARVA - stálé světlo, osvit oblasti průdušek a plic vícekrát denně po dobu 15 minut.

Časté chřipkové onemocnění, virosy, snížená odolnost k infekcím, alergie

TYRKYSOVÁ BARVA - stálé světlo, osvit oblasti krku a horní části hrudníku vícekrát denně po dobu 15 minut.

Potíže s hojením

TYRKYSOVÁ BARVA - stálé světlo, osvit oblasti čela a hlavy po dobu 15 minut vícekrát denně. Jinak taky vhodná červená barva.

ŽLUTÁ BARVA 590 nm

Barva očisty organismu, podporuje proudění lymfy,
působí příznivě na klouby, posiluje psychickou odolnost,
pomáhá udržovat vegetativní rovnováhu. Dobře také působí na klouby, na arthrosu.

obsah-yellow-evicka-collar.jpg

Posílení psychické odolnosti

ŽLUTÁ BARVA - stálé světlo , osvit břicha po dobu 15 minut 2x denně ráno i večer .

Únavnost

ŽLUTÁ BARVA - stálé světlo , osvit oblasti čela a očí po dobu 10 minut každé ráno. Ochrana očí nutná.

Deprese

ŽLUTÁ BARVA - stálé světlo , osvit oblasti čela po dobu 15 minut každé ráno. Ochrana očí nutná.

obsah-Julija-yellow-femur.jpg

Kloubní bolesti. Artróza.
Poškození kloubní chrupavky.

obsah-pom-synton-adju.jpg

ŽLUTÁ a ORANŽOVÁ BARVA - pulzní světlo , osvit bolestivých kloubů po dobu 10 minut 2 x denně.
Vhodná kombinace s bylinnými oleji
a s masážními přístroji typu Power magnetic.

Stav po jaterní detoxikaci, po otravách

ŽLUTÁ BARVA - stálé světlo , osvit jaterní krajiny po dobu 15 minut 1-2 x denně (ráno a večer) .

Asthma

ŽLUTÁ BARVA - stálé světlo , osvit nadbříšku (oblast solárního plexu) po dobu 15 minut 1x denně ráno .

ZELENÁ BARVA 565 nm

obsah-green-terez-belly-2024.jpg

Barva rovnováhy organismu, přírody, uvolnění, posiluje psychickou odolnost, blokuje autoimunitní procesy.
hypertenze, nespavost, meteosenzitivita, u spasmů,
u psychosomatických onemocnění, alergie na seno, dermatitis.

Stres

ZELENÁ BARVA - stálé světlo nebo BIO modus , osvit oblasti obličeje po dobu 10 minut každé ráno. Ochrana očí.

Nespavost, problémy s usínáním, nervové potíže

ZELENÁ BARVA - BIO modus , osvit oblasti obličeje po dobu 10 minut 2x denně ráno i večer . Ochrana očí.

Palpitace, bušení srdce

ZELENÁ BARVA - stálé světlo , osvit oblasti srdce po dobu 10 minut 3x denně .

Alergie na seno- pylová rhinitis, tzv. "žňová horečka"

ZELENÁ BARVA - stálé světlo , osvit oblasti čela a nosních dutin po dobu 5- 10 minut několikrát denně (až 8x). Ochrana očí nutná.

obsah-vendy-green-collar.jpg

Závratě, vertigo

ZELENÁ BARVA - stálé světlo , osvit oblasti čela a očí po dobu 10 minut 2x denně (ráno a odpoledne). Ochrana očí nutná.

Vysoký krevní tlak, hypertenze

ZELENÁ BARVA - stálé světlo , osvit oblasti čela a očí po dobu 15 minut 1 - 2x denně. Ochrana očí nutná.

Zlost, hněv

ZELENÁ BARVA - BIO MODUS , osvit oblasti čela a očí po dobu 15 minut, když je potřeba. Ochrana očí nutná.

Ke zvýšení výkonnosti, trénovanosti

Potíže s koncentrací, problémy při řízení vozidel psychického rázu... ZELENÁ BARVA - stálé světlo, osvit oblasti čela a očí po dobu 10 minut každé ráno. Je nezbytné chránit oči během léčby a zároveň mít oči zavřené.

ORANŽOVÁ BARVA 620 nm

Barva dodává energii, zahřívá , povzbuzuje u vyčerpání, tlumí křeče, podporuje krevní oběh.
Podpora metabolismu. Při nechutenství. U endokrinních potíží.
Kosmetické defekty, strie. Klimakterium, návaly. Tlumí bolesti hlavy

obsah-orange-rays-stehno.jpg

Zpomalená peristaltika, zácpa

ORANŽOVÁ BARVA (možno kombinovat i se žlutou barvou) - stálé světlo , osvit břicha po dobu 10 minut 1-2 x denně.

Podpora krevního oběhu, podpora metabolismu

ORANŽOVÁ BARVA- stálé světlo , osvit oblasti čela a očí po dobu 10 minut každé ráno. Je nezbytné chránit oči během léčby a zároveň mít oči zavřené.

obsah-orange-Julija-collar.jpg

Celulitis

ORANŽOVÁ BARVA - bio modus, osvit oblasti stehen, hýždí, lýtek 2-3x denně 5-10 minut.

Podpora koncentrace

ORANŽOVÁ BARVA- stálé světlo , osvit oblasti očí a unaveného obličeje po dobu 10 minut každé ráno nebo v momentě, když se objeví únava či před náročnou prací. Ochrana očí nutná.

obsah-Julija-Synton-orange-femur.jpg

Nechutenství

ORANŽOVÁ BARVA - stálé světlo , osvit oblasti čela a očí po dobu 10 minut každé ráno. Ochrana očí nutná.

Kloubní bolesti, Artróza

ORANŽOVÁ a ŽLUTÁ BARVA - pulzní světlo , osvit bolestivých kloubů po dobu 10 minut 2 x denně.
Vhodná kombinace s bylinnými oleji
a s masážními přístroji typu Power magnetic.

Indikační oblast je samozřejmě daleko širší.
Budete-li chtít upřesnit vhodnost použití u Vašeho zdravotního stavu, umožníme Vám zdarma konzultaci.

obsah20-sun-rozmaz.jpg

Simulátor slunečního (solárního) světla.
Deprese. Zimní deprese z nedostatku světla.

obsah09-lumino-plus-smaller.jpg

Cena simulátoru slunečního světla je 2325 Kč , včetně DPH. Parametry 72W, 10 000Lux
Doporučujeme v kombinaci s bylinným olejem 110 Lloyd - zesiluje se účinek na duševní pohodu.
Cena dohromady 2550 Kč.

Silnější typ simulátoru slunečního světla typu Lumino
(108W, 14 000Lux) - cena 3198 Kč.
Podrobnosti zde .

Také doporučujeme v kombinaci s bylinným olejem 110 Lloyd - zesiluje se účinek na duševní pohodu, působí příznivě na tělesnou svěžest..
Cena dohromady 3450 Kč.

obsah21-genial.jpg

Simulátor slunečního (solárního) světla svými paprsky ovlivňuje lidské biorytmy , pomůže nahradit nedostatek slunečního světla.

Vědecký výzkum potvrzuje, že přirozené denní světlo podporuje náš celkový pocit zdraví a životní pohodu. Slunečné dny zvýší v našem těle energetickou hladinu a také zlepší naši náladu.

Ovlivnění biorytmů člověka je způsobeno vlivy nervovými i hormonálními. Největší roli zde hraje soustava hormonů hypofýzárních a především hormon melatonin - který produkuje epifýza neboli glandula pinealis.

Je to část mezimozku která zprostředkovává vlivy světla na lidský organismus, podílí se na tvorbě biorytmů a na funkci pohlavních žláz.

obsah19-sun-melatonin.jpg

Produkce melatoninu narůstá při poklesu intenzity světla, čímž spouští noční cyklus odpočinku a obnovy sil.

V spánku proběhne melatonin celým tělem, obnovuje poškozené buňky a pomáhá organizmu při regeneraci. Hladina melatoninu vrcholí okolo 3 hod ráno. Pokud je však hodně tmy, zamračených dnů a málo světla, slunce, tak nedochází k aktivaci melatoninového cyklu, je oslabena produkce melatoninu.

Nedostatek světla (např. v zimě) tím může způsobovat některé afektivní poruchy (horší náladu až depresi - tzv. Winter Blues, trvající až 5 měsíců).

Blahodárný účinek denního světla vám poskytne simulátor solárního (slunečního) světla Genial Therapy. Její účinné zářiče dávají neblikající, jasně bílé světlo, při kterém vidíme skutečné barvy, snižuje se oční napětí, umožňuje vynikající viditelnost (rozlišitelnost) při čtení drobných písmen a jiných činností podobného charakteru.

Simulátor solárního (slunečního) světla pomáhá odstranit:

Důsledky nedostatku slunečního světla, pocity úzkosti, deprese , zhoršenou a kolísavou náladu. Snížení aktivity a zájem včetně zájmu sexuálního, stálé stresové zatížení, snížená obranyschopnost, zvýšenou chuť na sladké pokrmy a sklony k přejídání, nedostatečná koncentrace na učení.

obsah22-genial-stolz.jpg

Simulátor slunečního (solárního) světla má příznivý vliv na harmonizaci hormonální aktivity: při nedostatku tvorby růstového hormonu u dětí , při nedostatečné syntéze vitamínu A a D s důsledkem zhoršení zrakových funkcí, snížené absorbci vápníku, při nepravidelnostech menstruačního cyklu, při vysoké hladině cholesterolu.

Technická data

 • Napětí: 220 - 240 V, 50/60 Hz
 • Rozměry : výška 46cm, šířka 33cm, hloubka 7cm
 • Barva vyzař.světla: zářivkový fluorescent bílé barvy
 • Zářivky: 2 x 36 W
 • Životnost: 5000 hodin
 • Světelný tok: 1325 Lm
 • Bez UV paprsků
 • Teplota chromatičnosti: 6500° K (= spektru normálního denního světla)
 • Intenzita světla: 10 000 luxů při vzdálenosti 23 cm, 3.500 z 50 cm, 2.050 ze 75 cm (10 000 luxů se považuje za normu terapie jasným světlem. Pro srovnání: Intenzita světla za úplňku je méně než 1 lux, ve dne při zimní obloze 3 000 luxů, letní oblohy za slunečného odpoledne až 100 000 luxů. 100 W žárovka ve vzdálenosti dvou metrů má intenzitu osvětlení jen 35 luxů. Dostatečné osvětlení pracovní plochy má mít alespoň 400 luxů.)

Simulátor slunečního světla typu Lumino (108W, 14 000Lux) - cena 3198 Kč.

Doporučujeme v kombinaci s byliným olejem 110 Lloyd - zesiluje se účinek na duševní pohodu, působí příznivě na tělesnou svěžest..
Cena dohromady 3450 Kč.

obsah09-lumino-plus-108w.jpg

Působí proti příznakům deprese a únavy produkováním světla s vysokým koeficientem luxů.
Je ekonomická, má životnost 10 000 hodin a má nízkou spotřebu energie.
je vybavena dvěma intenzitami svítivosti, až 14 000 Lux na vzdálenost 17 cm.

Specifikace :

  Maximální intenzita : 14 000 Lux
 • Trubice : 3 fluorescentní zářivky 36 W
 • 2 intenzity světla
 • životnost : 10 000 h
 • Napájení : 230 V , Frekvence : 50 Hz
 • Příkon : 108 W
 • Bez UV paprsků
 • Rozměry : 50 x 35 x 10 cm
 • Hmotnost : 4.4 kg

Jak používat simulátor slunečního (solárního) světla?

Při světelné terapii je nutné sedět s otevřenýma očima v blízkosti cca 50 až 70 cm od simulátoru slunečního světla. Nedívejte se však přímo do svítidla. Jedná se spíše o příjemné světlo, které nedráždí oči a je při něm dobře vidět na práci.

Během sezení se můžete věnovat obvyklým činnostem, jako je práce na počítači, čtení, psaní, vyšívání, malování, nebo kutilství.

Doba použití záleží na vaší tělesné konstituci a na tom, jak reagujete na světlo. Obvykle je doporučená doba 1 až 1,5 hod.

Ideální doba pro osvětlování je ráno, hned po probuzení. Výsledky byste měli pocítit již po týdnu denního používání svítidla. Doporučuje se nevystavovat se příliš světlu během večerních hodin. Může se vám stát, že po několika minutách používání svítidla pocítíte napětí v očích nebo bolest hlavy. Tyto projevy jsou běžné a měly by rychle zmizet. Každý člověk je jinak citlivý na světlo. Je důležité najít si tu vzdálenost a dobu osvětlování, která vyhovuje právě vám. Doporučujeme používat světlo pravidelně a ve stejnou denní dobu. Není nutné sedět před svítidlem nepřetržitě.

Můžete si čas sezení rozdělit do menších dávek. Pokračujte v denním používání, dokud nepocítíte zlepšení nálady a zvýšení aktivity.

obsah09-genial-standing-2023.jpg

Simulátor slunečního (solárního) světla je velmi lehký a lze ho jednoduše přenášet z místa na místo. Vzadu na svítidle je k tomuto účelu umístěno pohodlné držadlo.

Výhodná je i možnost zavěšení na zeď na skobu (šetří prostor). Důležitá věc: není třeba se obávat o účet za elektřinu - lampy mají spotřebu jako obyčejná zářivka.

Simulátor slunečního světla LUMI LAMP,
světelná terapie 24W, 10 000Lux.

Doporučujeme v kombinaci s bylinným olejem 110 Lloyd - zesiluje se účinek na duševní pohodu, působí příznivě na tělesnou svěžest..
Cena dohromady 2420 Kč.

obsah09-lumi-lamp-2023.jpg

Simulátor slunečního světla Lumi Lamp pomáhá léčit neduhy spojené se změnami ročního období.
Světlo, které Lumi Lamp vyzařuje přispívá k pozitivním pocitům a přílivu nové energie.

Díky technologii a velkému rozptylu světla (asi 10.000 luxů na 10 cm), Vám Lumi Lamp napomůže k rychlému získání nové energie a vitality. Bylinný olej 110 Lloyd svou bioaktivní složkou násobí účinek na psychiku, na metabolismus mediátorů v mozku.

Přístroj Lumi Lamp může být použit i ve chvílích, kdy se věnujete jiným aktivitám,
jako například četbě, psaní, telefonování, či pracovním činnostem.

Specifikace :

 • intenzita 10 000 Lux na vzdálenost 10 cm
 • CFL spirálová žárovka 24 W
 • plocha světla 21 cm
 • Napájení : 230 V , Frekvence : 50 Hz
 • Bez UV paprsků
 • Rozměry : 21 x 21 x 25 cm
 • Hmotnost : 1,1 kg

Laser therapy. Přístroj Soft Laser pro domácí léčebné využití.
Softlaser SL 21 - s manuálním ovládáním.

obsah24-laser.jpg

V nabídce máme nyní Softlaser SL 21 - biostimulační laser s manuálním ovládáním.

Cena Softlaser SL 21 je 3270 Kč.

Kosmetický Soft LASER je laserový přístroj určený především pro domácí použití, snadná aplikace, bezbolestná, absolutně bezpečná. Aplikované vlnové délky jsou v rozmezí od 635nm do 670 nm. Výkon Laseru je menší než 6 mW.

Obvyklá doba aplikace je od 2 do 6 minut, maximálně lze použít po dobu 10 minut.
Zdroj energie jsou 3 1,5V baterie, typu AAA.

Principiálně má stejné biologické účinky jako laserové přístroje používané v ordinacích kožních lékařů a v některých kosmetických salonech.

Soft LASER má široké využití:
Vyhlazuje jizvy, redukuje keloidní tkáň, působí proti oparům na rtech, má kosmetický efekt pro zúžení rozšířených žilek, vyhlazuje povrchové vrásky, podporuje růst vlasů.

obsah25-laser-palec.jpg

Redukuje strie (pajizévky) po těhotenství, je vhodný pro léčbu akné, ekzémů, následků lupénky, má efekt i při bolestech kloubů a páteře.

Laserové světlo povzbuzuje energetický metabolismus buňek. Laser produkuje velmi silný přesně zaměřený světelný paprsek, který cíleně zasáhne pouze to ložisko, které chceme odstraňovat. Moderní laserová technika k hojení bez viditelných jizev.

obsah26-laser-ruce.jpg

Pokud je neporušená kůže, intaktní lze přístroj použít jako intenzívní (kontaktní ozáření), tj. přímo dotykově na kůži. Otevřené rány či popáleniny smí být ozářeny v odstupu cca 0,5 do 1 cm - (plošné ozáření).

Laser nikdy nevkládejte do tělesných otvorů. Při použití při afekci např. vzadu v oblastech dutiny ústní, třeba. při bolestech okolo zadních stoliček, softlaser použijte zvenku, zevně na čelisti, na tváři. Vhodné je použití 2-3 x denně vždy po dobu 2-10 minut.

obsah27-laser-sl21yellow-box.jpg

Příznaky menší intenzity, méně závažné, ozařujte kratší dobu. Plošné a hlouběji uložené afekce ozařujte delší dobu. Při recidivách afekcí je opakované a správné ozařování obvykle úspěšné. Kontraindikace nejsou popisovány při správném používání. Laserterapie může být používána u těhotných, kojenců, malých dětí.

Hlavní výhodou laserového ošetření je přesnost, minimální krvácení, ničení infekčních zárodků a rychlé hojení, zanechávající jen zanedbatelné stopy.

Princip laseru využívá zákonů kvantové mechaniky a termodynamiky. Laserové světlo povzbuzuje energetický metabolismus buňek. Laser je zkratka z anlického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. zesilování světla pomocí stimulované emise záření.

obsah28-laser-sl21yellow.jpg

Elektrická stimulační akupunktura.
Přístroj k elektrické stimulaci akupunkturních bodů.

obsah06-acupct-examples.jpg

Cena přístroje - Elektrická stimulační akupunktura - je 3300 Kč.

Přístroj k elektrické stimulaci akupunkturních bodů.
Samostatně se můžete obsloužit pomocí stimulace bodů na dlani, na hřbetu ruky, na chodidle, na obličeji.

Pomocí tlačítek měníte délku impulzů a intenzitu. Akustické signály Vám pomohou najít příslušné body.

K přístroji je přiložena terapeutická přírůčka, manuál.

obsah06-acupuncture-book.jpg
Copyright© MUDr. Radomír Houbal