ikona-01-sdce-cevy.jpg

Měřiče krevního tlaku a pulsu. Digitální automatické tlakoměry.
Regulace krevního tlaku. Hypertenze. Digitální teploměry.

Krevní tlak a puls, systolický a diastolický TK. Srdce a krevní oběh.

obsah-01cor-schema.jpg

Arteriální (tepenný) krevní tlak u člověka - je tlak krve, který působí na stěnu cévy- tepny. Je to fyziologicky velmi důležitá hodnota, rozhoduje (mimo jiných parametrů) o správném prokrvení periferie krevního oběhu, o výživě orgánů a jejich správné funkci. Pro správnou perfusi orgánů (prokrvení) je rozhodující tlak krve v malých tepénkách (arteriolách). Tyto cévy jsou tzv. odporové cévy - jejich celkový periférní odpor určuje velikost TK, hlavně její složku diastolickou.

Protože srdce pracuje jako pumpa, svými stahy mění hodnotu tlaku krve na stěnu tepen. Při stahu (systole) je tlak nejvyšší - systolický TK, díky pružnosti tepen je tato energie přenášena dále k periferii.
Tato pružnost tepen udržuje tlak krve i v období mimo stah, při ochabnutí srdce (diastolický TK).

Regulace krevního tlaku je poměrně složitý mechanismus, záleží na vlivech centrálních (CNS), nervových (parasympatikus,sympatikus), na hormonální regulaci(např. hormony dřeně nadledvin, renin, kortikoidy). Tyto vlivy jsou ovlivňovány dědičností, způsobem života, výživou, sportovní aktivitou aj..

Měřiče krevního tlaku a pulsu typu SEIN - fuzzy metoda.

obsah-02stetoskop.jpg

Tlakoměry vyrobené firmou SEIN Electronics v Soulu, mají USA patent č. 5,662,092, jsou plně klinicky ověřené přístroje.

Využívají novou oscilometrickou technologii měření - FUZZY, řízenou počítačovou jednotkou. Tento způsob umožňuje velice přesné a citlivé měření TK. Přesnost tohoto měření je + - 3mm Hg (torr), což je hodnota, která není reálně dosažitelná běžným měřením TK pomocí rtuťového tlakoměru a fonendoskopem (sluchátky), lidský sluch (v uších lékaře) takovou přesnost nezměří.

Celé měření probíhá zcela samovolně po zmáčknutí jediného tlačítka a probíhá již při nafukování manžety - vzniká tzv. plynulá křivka měření.

Správné a dostatečné nafouknutí manžety a přesné měření během vypouštění je průběžně kontrolováno. Tlakoměr nafoukne manžetu (inflace) citlivě na vhodnou hodnotu, dle okamžité aktuální výšky systolického TK. Obdobně citlivě , s průběžnou kontrolou, provádí měření tlaku a pulsu (řízená deflace). Vždy je nutné pamatovat i na správnou interpretaci měření.

Proč je vhodné si měřit krevní tlak doma ?

obr5.jpg, 12 kB

Správnou hodnotu krevního tlaku (TK) nelze posoudit jen na základě jediného měření, např. při návštěvě u praktického lékaře. Krevní tlak u člověka poměrně významně kolísá v průběhu jednoho dne, jednak v krátkodobém intervalu, v řádu minut, a jednak kolísání má i tzv. cirkadialní periodu, kolísání v průběhu celého dne dle biorytmů.

Okamžitou hodnotu TK - ovlivňuje řada faktorů (tělesná aktivita, emociální stav, např. nervozita pacienta v ordinaci, denní i roční doba, věk, dietní návyky...). Měření doma se uskutečňuje v důvěrně známém prostředí. Navíc lze velmi dobře měření i několikrát denně opakovat a tím zjistit kolísání tlaku v průběhu dne.

Hodnoty TK naměřené těmito přístroji jsou zcela rovnocenné těm, které zjistí školený pracovník pomocí manžety a fonendoskopu, přesnost měření je dokonce vyšší.

obsah-04-cor-humanis.jpg

Jak posuzovat naměřené hodnoty TK ?

Jako vysoký krevní tlak (hypertenze) se označuje opakovaný výskyt TK vyššího 160 / 95 mmHg . Hodnoty TK od 140/90 mmHg do 160/95 mmHg odpovídají hraničnímu pásmu hypertenze.

U většiny hypertoniků nelze najít žádnou konkrétní příčinu vzniku vysokého TK- se označuje jako "primární" či "esenciální" je především geneticky podmíněna a zhoršuje se civilizačními faktory - nadváhou, přílišnou konzumací alkoholu, tučných jídel, soli, psychickou zátěží, stresem apod..

Je-li systolický krevní tlak pod 105 mmHg a vyskytují-li se zároveň i potíže, hovoříme o nízkém TK (hypotenze). Potíže u nízkého TK mohou být: slabost, ospalost, závratě a mžitky před očima při vstávání, občasné bušení srdce , chladné končetiny. Postiženi bývají hlavně mladí, hubení a drobní lidé, více ženy a dívky.

K čemu je vlastně dobré si měřit TK ?

Pravidelné měření TK umožní včasný záchyt hypertenzní nemoci a jejich komplikací (rychlejší rozvoj kornatění tepen, infarkt myokardu, mozkové příhody, poškození ledvin, sítnice atd.). Měření i třeba několikrát za den umožní mnohem větší přehled o skutečných hodnotách TK a jejich kolísání. Pravidelným měřením TK zavčas také zjistíme kolísavou hypertenzi, vysoké hodnoty pulsu nás mohou upozornit na výskyt arytmií, případně i jiných nemocí.

Měřič krevního tlaku a pulsu SEIN 6400N (měření na paži)

obsah-05se6400.jpg

Plně automatický
měřící přístroj nové generace, fuzzy.
Měření probíhá již při nafukování manžety - tzv. plynulá křivka.

Paměť 8 -ti posledních naměřených hodnot.
Velký digitální displej zobrazující střídavě tlak i puls.
Zdroj energie : 4 baterie typu AA, možnost připojení síťového adaptéru.
Síťový adaptér lze přikoupit v ceně 390 Kč.

Cena přístroje je 1190,- Kč.

Při internetové objednávce získáváte navíc magnetický náramek typu STRIP (samostatný je v ceně 320 Kč).

Magnetický náramek

obsah10-naramek-compact.jpg

Magnetický náramek - typ compact - má na každém konci magnet 2500 Gauss. Náramek je z mědi, s pozlacením v celém rozsahu.

Magnety působí proti bolesti, omezí únavnost, revma, blokádu kloubů, stabilizují krevní oběh, tedy i harmonizují krevní tlak.

Magnetické pole působí na buňky - urychlují hojení, upravují metabolismus a podporují vznik alkalického prostředí, nepříznivé pro mikroorganismy, jež mohou být příčinou zánětu a infekce. Uplatníte i při práci, sportu, ve dne i při spánku.

Správný způsob měření.

obsah-01-mereni-helen.jpg

Digitální tlakoměr je velice citlivý, citlivější než práh slyšení lidského ucha.
Zcela nezbytné je však řádné a přesné umístění manžety (na paži či na zápěstí).
Umístění na paži je snažší, manžetu je třeba umístit řádně rovně (nikoliv šikmě) na paži, tak aby senzor mohl správně zachytit pulzaci na pažní tepně. Manžeta musí být umístěna ve výši srdce.

Manžeta je kompresorem nafouknuta na hodnotu vyšší než je TK, v té chvíli pažní tepnou neprotéká krev. Postupně je vzduch vypouštěn, snižuje se TK, až dosáhne hodnoty systolického TK, v tu chvíli začínají tepnou protékat uzké paprsky krve, paprsky krve vytvářejí turbulence, stěna tepny je rozechvívána.

obsah-01-schema-horizont.jpg g

Senzor toto zaregistruje jako tzv. horní = systolickou hodnotu. Toto vše nastane tehdy, pokud manžetou nehýbeme v průběhu měření.

Pokud pohybujeme (i třeba jen velice málo),např. mluvíme, intezívně dýcháme, pak šelesty na stěně cévy se objevují v nepravou chvíli, jsou -li akusticky významné, pak je měřič zaregistruje jako systolickou hodnotu.

Správné zachycení systolické hodnoty TK může být ovlivněno i také anatomickou nedostupností tepny ( většinou je-li příliš obalena tukem) u silnějších jedinců, nebo je-li tepna slabší (u gracilních jedinců).

Doporučujeme změřit TK na paži v klidu, v sedě, při pravidelném dýchání.
Správné je také změřit TK na obou pažích, případně po 5 minutách zopakovat, pokud je naměřená hodnota odlišná od obvyklého TK.

obsah-01-mereni-vend-tonikum.jpg

Bylinné léčivé tonikum na podporu srdce a krevního oběhu Dr. Förstera vhodně doplní Vaši péči o srdce a krevní oběh.
Energie Tonikum Herz Kreislauf.
Tradiční bylinné tonikum obsahující účinné látky aktivizující krevní oběh a podporující sílu srdečního stahu.
Balení má 700 ml.

obsah11-herz-energie.jpg

Dvojitý stetoskop typ 3002.

obsah51-stetoskop-dvojity.jpg

Fonendoskop se používá k vyšetření srdce (poslech srdečních ozev a šelestů) , pro poslech plicních zvuků, pro sledování střevních pohybů.

Fonendoskop slouží spolu s tonometrem k měření tlaku. Oboustranný fonendoskop pro základní vyšetření. Hliníková hlavice, výborné akustické vlastnosti. Ultralehký.

Cena: 290 Kč.

Měřič krevního tlaku a pulsu SEIN 310A (měření na zápěstí).

Moderní typ měřice TK s upevněním na zápěstí. Má paměť 58 -ti posledních naměřených hodnot včetně data a času měření. Zdroj energie: 2 baterie 1,5V typu AAA. Plně automatický fuzzy měřící přístroj nové generace. Cestovní pouzdro.

obsah-07sein-wrist310a.jpg
obsah-08sein-wrist-detail.jpg

U zápěsťových tonometrů udržujte zápěstí ve výšce srdce!
10 cm rozdílu výšky způsobí chybu při měření 8mm Hg.

Cena přístroje je 1104,- Kč. Rovněž i u tohoto typu při internetové objednávce získáváte navíc jako dárek magnetický náramek (samostatný je v ceně 252 Kč).

Měřič krevního tlaku a pulsu
Rossmax Antiarytmic
s detekcí fibrilace síní .

Cena přístroje je 2290 Kč.

obsah03-mg-naramek-strip.jpg

V ceně získáváte navíc magnetický náramek typu STRIP (samostatný je v ceně 320 Kč).

Tlakoměr Rossmax Antiarytmic je vybaven:
 • Detekcí srdeční arytmie, upozorňuje na většinu typů srdeční arytmie
 • Detekcí fibrilací síní, upozorňuje na nejčastější a nejnebezpečnější příčinu mozkové mrtvice
 • Detekcí předčasných kontrakcí
 • Detekcí správně nasazené manžety
 • obsah-12-tono-rossmax.jpg
 • Detekcí pohybu ruky během měření, upozorňuje na možnou nepřesnost měření způsobenou pohybem ruky během měření
 • Indikátorem rizika hypertenze, graficky na displeji přiřadí naměřenou hodnotu do příslušné skupiny rizika hypertenze
 • Pamětí pro 2 osoby (2 × 60 záznamů včetně data a času, průměr z posledních tří hodnot)
 • Patentovanou univerzální bezlatexovou manžetou kónického tvaru, velmi dobře padne na všechny typy paží, s obvodem 24 – 40 cm
 • Datem a časem
 • Režimem „host“, ve kterém se výsledek neukládá v paměti

Tlakoměr Rossmax Antiarytmic samozřejmě zachytí i pomalé poruchy rytmu, bradykardii.
Vyhodnocení je ale třeba nechat na lékaři.
Přístroj Vám pomůže jako "první varování".

obsah-110-adaptér-6V-800mAr.jpg

Rossmax AC Adaptér.
Síťový napájecí zdroj Rossmax je určen pro automatické modely tlakoměrů Rossmax, které podporují možnost napájení adaptérem. síťový adaptér 6V/800mA pro tlakoměry.
Cena adaptéru je 390 Kč.

Tlakoměr Rossmax Antiarytmic detekuje všechny hlavní rizikové faktory vzniku mrtvice. Technologie pulzní arytmie (PARR) specificky detekuje pulzní arytmie, včetně fibrilace síní (AF, AFib), atriální nebo ventrikulární předčasné stahy (PC), tachykardii (TACH) a bradykardii (BRAD).

Pulzní arytmie může souviset se srdečními poruchami vyžadujícími lékařskou pomoc, a proto je nesmírně důležitá včasná diagnóza. Technologie PARR zjistí arytmii při pravidelných kontrolách krevního tlaku bez potřeby jakýchkoli speciálních uživatelských znalostí a dovedností či prodloužení doby měření.

obsah-10-fisi.jpg

Fibrilace síní. Srdeční síně (atria) se nestahují pravidelně ale chaoticky. Tento stav je spojen s vyšším rizikem srdečních krevních sraženin, mrtvice, srdečního selhání a jiných komplikací s tím spojených. Přibližně u 10-20% pacientů, kteří trpí ischemickou cévní mozkovou příhodou, byla zjištěna atriální fibrilace.

Měřič krevního tlaku a pulsu
Rossmax Basic - pro domácí měření.

Cena přístroje je 1250 Kč.

obsah03-mg-naramek-strip.jpg

V ceně získáváte navíc magnetický náramek typu STRIP (samostatný je v ceně 320 Kč).

Digitální tlakoměr Rossmax Basic je určen do domácností, kde budou přístroj pravidelně používat 2 osoby. Má paměť pro 2 uživatele.

obsah-110-Ross-X3r.jpg

Tlakoměr Rossmax Basic je vybaven:

 • Detekcí nepravidelného srdečního rytmu – grafickým symbolem zobrazí přítomnost srdeční arytmie během měření
 • Detekcí pohybu ruky během měření – upozorňuje na možnou nepřesnost měření způsobenou pohybem ruky během měření
 • Detekcí správně nasazené manžety
 • Indikátorem rizika hypertenze – graficky na displeji přiřadí naměřenou hodnotu do příslušné skupiny rizika hypertenze

Rossmax Basic má jednoduché jednotlačítkové ovládání.
Patentovaná univerzální bezlatexová manžeta je kónického tvaru, velmi dobře padne na všechny typy paží, s obvodem 24 – 40 cm. Držák manžety.
Datum a čas.
Paměť pro 2 osoby (2 × 60 záznamů včetně data a času, průměr z posledních tří hodnot)
Režimem „host“, ve kterém se výsledek neukládá do paměti

obsah-110-adaptér-6V-800mAr.jpg

Tlakoměr je možné připojit k PC, kabel není součástí balení.

Rossmax AC Adaptér.
Je možno přikoupit síťový adaptér 6V/800mA pro tlakoměry.
Cena adaptéru je 390 Kč.

Měřič krevního tlaku a pulsu
Doktor Frei Prevent.

Kvalitní tlakoměr pro pravidelnou kontrolu krevního tlaku a prevenci, k záchytu arytmií, které mohou vést k mozkové mrtvici.

Cena přístroje je 1790 Kč.

obsah03-mg-naramek-strip.jpg

V ceně získáváte navíc magnetický náramek typu STRIP (samostatný je v ceně 320 Kč).

obsah-111-doktor-frei-prevent.jpg

Digitální tonometr Dr.Frei Prevent - tlakoměr určený pro správné sledování krevního tlaku a pro detekvi srdečních arytmií - prevenci možné embolizace. Může zachytit počáteční arytmie, hlavně tachyarytmie a fibrilaci síní, tj. jednu z nejčastějších příčin cévních mozkových příhod už v raném stadiu.

Detekce srdeční arytmie a dalších srdečních nepravidelností, tzv. IHB Advanced Technology (Irregular Heartbaet technology), upozorňující na běžné arytmie i specifické arytmie. Zvyšuje pravděpodobnost včasného odhalení vážného onemocnění (mozkové mrtvice
Velmi vhodný model pro rizikové skupiny (osoby nad 50 let, s nadváhou, cukrovkou, vysokým cholesterolem). Vysoká přesnost měření potvrzená dle protokolu ESH .

CAM technologie zvyšující přesnost měření (dvě po sobě provedená měření, tento systém vylučuje náhodná ovlivnění výsledku momentálním rozrušením). Indikátor úrovně krevního tlaku graficky na displeji zobrazí úroveň dle klasifikace ESH (Evropské společnosti pro hypertenzi). Snadná obsluha, přehledný displej.

obsah-111-adap.frei-5V-1000 mA.jpg

Variabilita napájení, v balení přístroje jsou baterie, je možné napájení USB kabelem z počítače nebo USB zdroje.
Je možno přikoupit síťový adaptér 5V/1000mA s USB zakončením.
Cena adaptéru je 390 Kč.

Univerzální manžeta pro obvod paže 22 – 38 cm, inteligentní tlakování manžety zaručuje vyšší přesnost a komfort pro pacienta v průběhu měření Paměť na 90 posledních výsledků měření včetně data a času, zobrazení průměrné naměřené hodnoty, zobrazení dopolední a odpolední průměrné hodnoty Možnost nastavení alarmu (připomínka např. užití léků apod.)

Bezkontaktní teploměr Dr.Frei.

Bezkontaktní teploměr pro rychlé a přesné měření tělesné teploty. Cena přístroje je 699 Kč.

Využívá moderní technologii vyhodnocení infračerveného vyzařování. Je testovaný podle mezinárodních norem. Díky své konstrukci není měření ovlivněno teplotou okolí (za předpokladu dodržení provozní teploty). Teploměr provede samočinný test při každém zapnutí, který zaručuje vysokou přesnost měření. Je určen pro osoby všech věkových skupin, především dětí. Klinické testy prokázaly, že při užívání v souladu s návodem k použití je přesný a bezpečný.

obsah-116-termo-frei.jpg

Vlastnosti teploměru: Rychlé použití, díky infračervené technologii snímání zaručuje bezpečné a hygienické měření během několika sekund bezkontaktní metodou.

Multifunkční užití (široký rozsah měření) povrchové teploty předmětů od 0 °C do 100.0 °C:

 • Povrchová teplota mléka v dětské lahvi
 • Povrchová teplota vody na koupání
 • Povrchová teplota předmětů

šetrný a snadno použitelný

 • Jednoduché a snadné použití teploměru
 • Použití je možné i u spícího dítěte, které není třeba budit
 • Měří rychle, takže se u dětí snadno používá

Bezpečný a hygienický

 • Teploměr nemá přímý kontakt s pokožkou
 • Nehrozí rozbití skla nebo spolknutí rtuti
 • Naprosto bezpečný při používání u dětí
 • Sondu lze čistit bavlněným tamponem navlhčeným v alkoholu, takže je tento teploměr zcela hygienický i pokud jej používá celá rodina

Alarm horečky 10 krátkých pípnutí a červené prosvětlení na displeji varuje pacienta, že naměřená teplota je vyšší než 37.5 °C. Uživatel může v režimu paměť vyvolat 20 naposledy změřených hodnot.

Bezkontaktní teploměr Rossmax HA500Q.

obsah-06-bez-Rossmax-HA500Q.jpg

Cena přístroje je 799 Kč.
Bezdotykový infračervený teploměr Rossmax HA500Q je určen k měření tělesné teploty bezkontaktní metodou.
Teplota se snímá ve vzdálenosti do 5 cm nad pokožkou.

Teplotu můžete změřit u dítěte a poté, po přepnutí do režimu měření, i teplotu vody v koupeli či pokrmu v misce.
Měření je velmi rychlé, výsledná hodnota je zobrazena na přehledném displeji během jedné až dvou sekund. Celý proces je bezbolestný a především pro děti bez stresu. Přesnost měření byla potvrzena provedenými klinickými zkouškami.

Podmínkou je udržovat snímač teploty v čistotě a měřit na suchém, nezpoceném čele.
Před měřením je proto nutné čelo zbavit potu a mastnoty, otřít ho suchým kapesníkem.
Volitelně je možné i měření okolní teploty nebo povrchové teploty předmětů.

Balení obsahuje teploměr, baterie 2× baterie LR03 velikosti AAA,
ochranné pouzdro a návod v českém a slovenském jazyce.
Paměť posledních 9 měření. Podsvícení displeje.
Rozsah měření: Tělesná teplota 34 °C - 42,2 °C, okolní teplota 0 °C - 99,9 °C
Odchylka měření: Pro režim lidského těla: plus/minus 0.3 °C v rozmezí 34~42.2 °C.
Pro režim předmětu: plus/minus 1 °C při měření teploty objektu mezi 0 - 99,9°C.

Pulse Oxymeter Lanaform.

Pulsní oxymetr měří tepovou frekvenci a saturaci krve kyslíkem (SpO2). Cena přístroje je 1540 Kč.

obsah-117-pulse-oximeter.jpg

Pulsní oxymetr Pulse Oxymetr Lanaform se používá k neinvazivnímu měření funkční saturace kyslíku v tepenném hemoglobinu (SpO2) a srdeční frekvence. Představuje šetrnou metodu. Je hlavním typem kontroly, která se provádí v lékařské praxi ke zjištění hladiny kyslíku v tepenném hemoglobinu.

V ceně získáváte navíc magnetický náramek typu STRIP (samostatný je v ceně 320 Kč).

obsah03-mg-naramek-strip.jpg

Saturace hemoglobinu kyslíkem udává procento nasycení, tato hodnota je důležitým parametrem pro posouzení funkce dýchání.

Hodnota by neměla klesnout pod 90 %. Zařízení se aplikuje na prst a proto ho lze používat doma, ve sportovním prostředí, ve zdravotně sociálním prostředí apod.

Hodnota saturace kyslíkem je považována za nebezpečnou, je-li nižší než 90 % v tepenné krvi. Normální hodnota je 100 % při běžných atmosférických podmínkách.

Pulsní oxymetr Lanaform je malý, s nízkou spotřebou energie a snadnou manipulovatelností.
Po umístění prstu do fotoelektrického snímače se diagnostika naměřených hodnot saturace hemoglobinu a srdeční frekvence zobrazí okamžitě. Princip spočívá na vysílání dvou světel různé vlnové délky a měření jejich pohlcení pulsním tokem. Snímač obsahuje 2 diody, které vysílají červené světlo. Nejlepších výsledků se dosáhne umístěním emitoru na nehet.

Pulsní oxymetr zobrazuje procentuální hodnotu saturace a tepovou frekvenci. Zobrazení naměřené hodnoty se na displeji převrátí podle momentální polohy oxymetru. Proto je zobrazení vždy a za všech okolností přehledné a dobře čitelné.
Oxymetr je vybaven alalrmem srdeční frekvence.
Jestliže je frekvence vyšší než 110 nebo nižší než 50 tepů za minutu, tak bude blikat varovná červená kontrolka v rohu displeje. V rozmezí tepu od 50 do 110 pulsů za minutu kontrolka svítí zeleně.

obsah-bicycle-girl.jpg

Nízká hodnota saturace hemoglobinu se projevuje dušností, zvýšením srdeční frekvence nebo poklesem fyzické výkonnosti. Hodnota pod 90% může poukazovat na onemocnění srdce nebo dýchací soustavy.

Princip měření Funkce přísroje je založena na využití Beer-Lambertova zákona (o absorpci světla). Princip spočívá ve vysílání dvou druhů světel (červeného a infračerveného o přesně stanovené vlnové délce) a měří jeho pohlcení pulsním tokem.
Toto zařízení není určeno k nepřetržitému sledování funkční saturace.

Napájení: 2 × mikro tužková baterie 1,5 V, LR03, vel. AAA (nejsou součástí balení). Hmotnost 36g.

Souprava First Aid. První pomoc při drobných poraněních.

obsah09-first-aid.jpg

Praktická souprava pro základní první pomoc při drobných poraněních.

Obsahuje: elastické obinadlo šíře 3,5cm, 2x neadherující polštářek (např. při popáleninách),
2x polštářek s lihem k očištění, 6 náplastí 9x2cm, leukoporová náplast točená, 20x vatové tyčinky.

Cena 80 Kč.

Lékařský digitální teploměr.

obsah-09termo-fix.jpg

Klasický digitální teploměr, velký a přehledný displej, třímístný číslicový ukazatel naměřených hodnot, přesnost měření +/- 0,1 °C , délka doby měření cca 60 - 90 vteřin, se zvukovým signálem.

Teploměr je určený na měření tělesné teploty orálně, axilárně i rektálně. Paměť umožňuje zobrazení poslední naměřené hodnoty. Vodotěsný, lze vyměňovat baterie.

Automatické vypínání šetří baterii.

Cena přístroje je 199,- Kč.

Teploměr ušní /čelní - 4 funkce v 1.

obsah-10termometer-ear.jpg

Ušní a čelní teploměr pro velmi rychlé a pohodlné měření na principu IR scanning. Paměť posledního měření, indikace vybití baterií, signální tón, podsvícený displej, automatické vypnutí.

Průběžně ukazuje teplotu místnosti a čas.

Cena přístroje je 1260,- Kč.

Teploměr dudlíkový - dětský.

obsah-11termometer-dudlik.jpg

Praktický teploměr ve tvaru dudlíku vyrobený z netoxických materiálů, ortodonticky konstruován. Bezpečný, vodotěsný a odolný.

Normální teplotu signalizuje dvojité pípnutí, na zvýšenou teplotu upozorní krátká melodie. Přesnost měření + / - 0,1 °C, paměť poslední naměřené hodnoty, automatické vypínání.

Cena přístroje je 220 Kč.